• Γκρο με γαζί - Ανάγλυφο
  • Γκρο με γαζί - Θερμοτυπία
  • Γκρο - Θερμοτυπία
  • Γκρο - Ανάγλυφο